Image

Algemene voorwaarden.

Op al onze diensten zijn van toepassing de vervoer- en reisvoorwaarden van KVN Busvervoer, gedeponeerd onder de laatste versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

CONTACTGEGEVENS

Van Rensselaerweg 9
6956 AV  Spankeren