Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is in Europa de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Omdat aan de Wiel werkt met beveiligde persoonsgegevens, zijn wij verplicht om ons hieraan te conformeren. Wat houdt dit in?

De nieuwe wet heet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De digitalisering van onze maatschappij gaat steeds verder, dus is het logisch dat bescherming van persoonsgegevens regelmatig een update verdienen, ook om (commercieel) misbruik te voorkomen.

Wat doen wij ?

Bij aan de Wiel is het onze verantwoordelijkheid om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben dit aangegeven in onze nieuwe privacywetgeving. Via onderstaande link kunt u deze privacyverklaring inzien.

Nieuwsbrief

U heeft tot op heden periodiek onze nieuwsbrief ontvangen. Wij blijven u ook na 25 mei 2018 graag op de hoogte houden van onze reisplannen. Wilt u deze niet meer van ons ontvangen dan kunt u dit aangeven via de button “uitschrijven” onderaan deze email. Dit kunt u ook hierna na ontvangst van iedere nieuwsbrief nog doen. Onderneemt u geen actie dan gaan wij er vanuit dat u onze nieuwsbrief op prijs stelt en u deze wilt blijven ontvangen van ons. Onze dank daarvoor!
Heeft u nog vragen?

We vertrouwen erop dat de inhoud van deze privacyverklaring voor u duidelijk is. Heeft u toch nog vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met aan de Wiel of stuur een e-mail naar mail@aandewiel.info 

CONTACTGEGEVENS

Van Rensselaerweg 9
6956 AV  Spankeren